Shikimi I par

Ndermarrja Maloku esht themeluar ne vitin 2008, e vendosur ne Fshatin Goshinc komuav Likoves Republika e Maqedonise. Ndermarrja ka te punsuar numri me I madh I te cileve jan te kyqur ne operativen e nderitmin me Arhitekt dhe Inxhiner si pjes e ekipit.

Misioni I jone esht qe tju ofrojm ndertim qe vazhdon cka esht e fort, kualitative.

Vizioni jone eshte qe te jemi partneri juaj  te keni besim te plot, dhe sebashku te ndertojm te ardhmen per te gjith me baz te fort.

Aktiviteti kryesor esht prodhimtaria dhe ndertimtaria me beton ne te gjith llojet. Gypa te betonit per kanalizim me performancat e tyre. Performanca e objekteve te ndryshme e ndertesave te uleta, rruget dhe te metat, ujsjellsi dhe sistemin e kanalizimit, ndertimi I objekteve te ndryshme nga ndertimi i lart, ndertimi I objekteve te banimit individual.

Ndermarrja esht e paisur me makinerin e vet per instalimin e sistemit per furnizim te plot me uj. Paisje te kompletuar per udheheqjen e objekteve te ndertimit te lart. maloku posedon numer te lart te maqineris ndertimore, maqineri per germim, te gjitha llojet per maqineri cka jan te nevojshme per furnizimin e ujit. Si e vacant maqinerit per mirmbajtjen e rruges ne sezonin e dimeror.

Maloku ka licenca te autorizuara nga istitutet te ndertimir te Republikes se Maqedonise.

Maloku esht sinonim per profesionalizem, ndermarrje serioze dhe me pervoj te gjat e cila e shpreh pervojen e saj dhe dijen ne regjion dhe me gjer. Vizioni dhe strategjia per te themeluar nje kompani Stabile dhe Profitabile, jan janë konfirmuar nga fillimi me projektet e realizuara dhe me rritjen e vazhdueshme të paisjeve të përshtatshme mekanike, burimeve njerëzore dhe licencave sipas të gjitha standardeve.