EKIPI

g3


 

Ekipi ynë

Njerëzit në Maloku ndajnë të njejtin fokus: furnizimin e klientëve tanë me shërbime të reja, efikase dhe me zgjedhje dhe shërbime fleksibile, duke i lejuar ato të përqëndrohen në misionin e tyre! Ekipi ynë ndërkombëtar i ekspertëve operon me sukses logjistikën komplekse dhe operacionet të cilat mbështesin portfolion tonë të shërbimeve, kudo që ato janë të nevojshme. Ne në mënyrë aktive rekrutojmë njerëz të jashtëzakonshëm me aftësi të veçanta për të plotësuar pozicionet kritike të biznesit tonë. Të gjithë ato janë të angazhuar maksimalisht për plotësimin e standardeve të Malok-ut  për siguri, kualitet dhe shërbim.