Aktivitetet

Ndërtim i Hidrocentraleve dhe Sistemeve HidroteknikeBrana

Maloku ka ndërtuar shumë struktura hidro-teknike të të gjitha llojeve në vend dhe rajon: diga betoni, argjinatura për kontrollin e lumit, hidrocentrale, sisteme të ujitjes dhe sisteme të furnizimit me ujë.

Kompania është krenare për kontributin e vazhdueshëm në ndërtimin dhe zhvillimin e sistemit të energjisë elektrike.

Ndërtimi i rrugëve
Pat
Ndërtimi i rrugëve është fusha themelore e Malok -ut

Ndertim I urave
Most
Maloku ka ndertuar ura te shumta per rrug dhe rrug lokale

 

 

 

 

Planifikimi dhe ndërtimi i kanalizimeve
Kanalizacija
Objektet e trajtimit të ujërave të zeza janë të drejtuara kah inxhinieria, që kërkon një nivel më të lartë të ekspertizës mekanike dhe elektrike gjatë fazës përpara ndërtimit. Ekspertiza e malok-ut është veçanërisht e rëndësishme në përkrahjen e ekipit të projektimit si paisje, mirëmbajtje, operacione dhe vendimet për ndërtim që janë bërë. Përveç punës së gjerë mekanike dhe elektrike, këto projekte janë konkrete-intensive dhe aftësia jonë për të kryer gjithë punën konkrete me vetë forcat tona na jep kontroll dhe siguri më të madhe në dhënien e projektit në kohë dhe brenda buxhetit.

Ndërtimi i objekteve

Ne mund të themi me krenari se kompania jonë është kompania kryesore në vend dhe rajon për ndërtim të objekteve banesore-komerciale , administrative ,publike dhe objekte ekskluzive.