Општ преглед

Малоку е синоним за професионална, сериозна компанија и со долго искуство, која ја нуди своето искуство и знаење вGradezni_planoviо регионот и пошироко. Визија и стратегија за да воспостави стабилна и профитабилна компанија се по
тврдени од почетокот на завршените проекти и континуираниот раст на соодветната механичка опрема, човечки ресурси и лиценци под сите стандарди.Maloku од извершени проекти поседува призаниа, референци.